Menu

Compositions of Committees

MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Shri Narayan RaneMINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES .........CHAIRMAN
Shri Bhanu Pratap Singh VermaMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Member of Lok Sabha

 • 1. Dr. Arvind Kumar Sharma
 • 2. Shri Ashok Mahadeorao Nete
 • 3. Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil
 • 4. Shri K. Subbarayan
 • 5. Shri Rajbahadur Singh
 • 6. Shri Ravneet Singh
 • 7. Shri Sanjay Bhatia
 • 8. Shri Vinod Kumar Sonkar
 • 9. Shri Y. S. Avinash Reddy

Member of Rajya Sabha

 • 1. Dr. Anil Sukhdeorao Bonde
 • 2. Shri Jawhar Sircar