Menu

Compositions of Committees

AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
Shri Narendra Singh Tomar MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE .........CHAIRMAN
Shri Kailash Choudhary MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
Sushri Shobha KarandlajeMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Asit Kumar Mal
 • 2. Shri Bellana Chandrasekar
 • 3. Shri Dhanush M Kumar
 • 4. Shri Gurjeet Singh Aujla
 • 5. Smt. Jaskaur Meena
 • 6. Shri Mahendra Singh Solanky
 • 7. Shri Pradeep Kumar Chaudhary
 • 8. Shri Prajwal Revanna
 • 9. Shri Rajveer Diler
 • 10. Smt. Rama Devi
 • 11. Shri S. Ramalingam
 • 12. Shri Sanjay Haribhau Jadhav
 • 13. Shri Shriniwas Dadasaheb Patil
 • 14. Shri Vishnu Datt Sharma

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Aditya Prasad
 • 2. Smt. Geeta alias Chandraprabha
 • 3. Shri HD Devegowda
 • 4. Shri Mukul Balkrishna Wasnik
 • 5. Shri Ram Shakal