Menu

Compositions of Committees

HOUSING AND URBAN AFFAIRS
Shri Hardeep Singh PuriMINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS .........CHAIRMAN
Shri Kaushal KishoreMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri A.K.P. Chinraj
 • 2. Shri Abhishek Banerjee
 • 3. Smt. Aparajita Sarangi
 • 4. Shri Doddaalahalli Kempegowda Suresh
 • 5. Shri Jayadev Galla
 • 6. Shri M V V Satyanarayana
 • 7. Shri Parvesh Sahib Singh, (Permanent Special Invitee)
 • 8. Shri Pradan Baruah
 • 9. Shri Ramesh Bidhuri
 • 10. Shri Sanjay Kumar Bandi
 • 11. Shri Sanjay(Kaka) Ramchandra Patil
 • 12. Dr. Shrikant Eknath Shinde

Member of Rajya Sabha

 • 1. Dr. Abhishek Manu Singhvi,
 • 2. Shri Abir Ranjan Biswas
 • 3. Dr. Kalpana Saini
 • 4. Ms. Kavita Patidar
 • 5. Shri Subrat Bakshi
 • 6. Smt. Vandana Chavan,