Menu

Compositions of Committees

CHEMICALS AND FERTILIZERS
Shri Mansukh MandaviyaMINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS .........CHAIRMAN
Shri Bhagwanth KhubaMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Achyutananda Samanta
 • 2. Shri C.N. Annadurai
 • 3. Shri Kripanath Mallah
 • 4. Shri P. Velusamy
 • 5. Shri Rahul Ramesh Shewale
 • 6. Shri Rajesh Bhai N. Chudasama
 • 7. Shri Ramakant Bhargava
 • 8. Shri Sudheer Gupta
 • 9. Shri V. Srinivas Prasad

Member of Rajya Sabha

 • 1. Smt Kanta Kardam
 • 2. Shri Narhari Amin