Menu

Compositions of Committees

PETROLEUM AND NATURAL GAS
Shri Hardeep Singh PuriMINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS .........CHAIRMAN
Shri Rameswar TeliMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Ajay Nishad
 • 2. Shri Ashok Kumar Yadav
 • 3. Shri Balashowry Vallabbhaneni
 • 4. Shri C. R. Patil
 • 5. Shri Chandeshwar Prasad
 • 6. Shri Dayakar Pasunoori
 • 7. Shri Devji Mansingram Patel
 • 8. Shri Dibyendu Adhikari
 • 9. Dr. DNV Senthilkumar S.
 • 10. Smt. Geetha Viswanath Vanga
 • 11. Shri Hanuman Beniwal
 • 12. Shri Jai Prakash
 • 13. Shri Jasbir Singh Gill
 • 14. Shri M. Selvaraj
 • 15. Shri Pradeep Kumar Singh
 • 16. Shri Prataprao Govindrao Patil chikhalikar (Permanent Special Invitee)
 • 17. Shri Radha Mohan Singh
 • 18. Shri Rajiv Ranjan (Lalan) Singh
 • 19. Shri Ram Kripal Yadav
 • 20. Shri Ravindra Shyamnarayan alias Ravi Kishan Shukla
 • 21. Shri Sadashiv Kisan Lokhande
 • 22. Shri Sangamlal Kadedin Gupta
 • 23. Shri Shyam Yadav Singh
 • 24. Shri Subrat Pathak (Permanent Special Invitee)
 • 25. Smt. Veena Devi (Permanent Special Invitee)
 • 26. Shri Virendra Singh

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Ajit Kumar Bhuyan (Permanent Special Invitee)
 • 2. Dr. Ashok Bajpai
 • 3. Shri Birendra Prasad Baishya
 • 4. Shri Deepak Prakash
 • 5. Shri Kamakhya Prasad Tasa
 • 6. Dr. Santanu Sen