Menu

Compositions of Committees

FINANCE
Smt. Nirmala SitharamanMINISTER OF FINANCE .........CHAIRMAN
Dr. Bhagwat KaradMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
Shri Pankaj ChowdharyMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri B.B. Patil
 • 2. Dr. Bharatiben D. Shiyal
 • 3. Thiru Dayanidhi Maran
 • 4. Shri Indra Hang Subba,
 • 5. Smt. Kanimozhi Karunanidhi
 • 6. Shri Kaushelendra Kumar
 • 7. Smt. Keshari Devi Patel
 • 8. Shri Komati Reddy Venkat Reddy
 • 9. Shri Magunta Srinivasulu Reddy
 • 10. Shri Malook Nagar
 • 11. Smt. Navneet Ravi Rana
 • 12. Shri Raju Bista
 • 13. Shri Subrat Pathak
 • 14. Shri Tejasvi Surya
 • 15. Shri Vincent H. Pala

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Arun Singh
 • 2. Shri Deepender Singh Hooda
 • 3. Shri Kartikeya Sharma
 • 4. Shri M. Shanmugam
 • 5. Dr. Radha Mohan Das Agarwal
 • 6. Shri Rajiv Shukla
 • 7. Shri Randeep Surjewala
 • 8. Shri Shambhu Sharan Patel
 • 9. Shri Sukhendu Sekhar Ray
 • 10. Shri Vikramjit Singh Sahney